Persoonsgegevens die worden verwerkt

Taste Innovation B.V. is de beheerder van www.faiafood.nl en kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan verstrekt. Taste Innovation B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

Waarom Taste Innovation B.V. gegevens nodig heeft

Taste Innovation B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om (telefonisch) contact met u op tekunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) tekunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Taste Innovation B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van hetuitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uitjuridische dienstverlening.

Hoe lang Taste Innovation B.V. uw gegevens bewaard

Taste Innovation B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om dedoelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden nietlanger dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Taste Innovation B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijkeverplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Taste Innovation B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uwbrowser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Taste Innovation B.V. gebruikt deze informatie om de werking van dewebsite te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Taste Innovation B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers dewebsite gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Taste Innovation B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Taste Innovation B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes tekunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Taste Innovation B.V. heeft hier geen invloed op. Taste Innovation B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andereGoogle-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@faiafood.com. Taste innovation B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Taste Innovation B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u deindruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, ofindien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Taste Innovation B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@faiafood.com.